BLE Series
call
ติดต่อสอบถาม
มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว (Speed Control Motors)
ชุดมอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านพร้อมไดรเวอร์ (Brushless Motor and Driver Packages)

BLE ซีรี่ย์

ble_image
 
BLE ซีรี่ย์ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับมอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านด้วยการประหยัดพลังงานและการทำให้เครื่องจักรมีขนาดที่เล็กลง ช่วงในการควบคุมความเร็วทำได้ตั้งแต่ 100 ถึง 4000 รอบ/นาที ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงถึง 1:40 สมรรถนะและฟังก์ชั่นการใช้งานจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับโมดูลควบคุม (จำหน่ายแยก)
 
 
ลักษณะเด่น

● ช่วงของการควบคุมความเร็วอยู่ที่ 100 ถึง 4000 รอบ/นาที และอัตราส่วนความเร็วที่ 1:40

ble_01

 

เมื่อเทียบกับโมเดลทั่วไป มอเตอร์นี้มีช่วงของการควบคุมความเร็วที่กว้าง สามารถใช้ในงานที่ต้องการความเร็วสูงด้วยความเร็วที่สูงถึง 4000 รอบ/นาทีได้


ช่วงของการควบคุมความเร็ว
BLE ซีรี่ย์ :
100 ถึง 4000 รอบ/นาที (อัตรส่วนความเร็ว 1:40)
โมเดลทั่วไป :
300 ถึง 3000 รอบ/นาที (อัตรส่วนความเร็ว 1:10)

 

● มีความเสถียรของความเร็วที่ยอดเยี่ยม

มีความผันผวนของความเร็ว (ภาระ) เท่ากับ ±0.5%.
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มั่นใจได้ว่าความเร็วยังคงมีความเสถียรตลอดช่วงความเร็วตั้งแต่ความเร็วต่ำจนถึงความเร็วสูงถึงแม้ว่าภาระจะมีความผันผวนก็ตาม

ble_02

 

● ประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านนั้นใช้แม่เหล็กถาวรในโรเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านนี้มีประสิทธิภาพที่สูงและมีการสูญเสียที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

 

● ขนาดกะทัดรัดแต่มีกำลังสูง

เมื่อเทียบกับโมเดลทั่วไป มอเตอร์นี้มีกำลังสูงด้วยขนาดที่บางและน้ำหนักเบา จึงทำให้เครื่องจักรมีขนาดที่เล็กลง

ble_03

 

● เพิ่มความสามารถและฟังก์ชั่นด้วยโมดูลควบคุม

ด้วยการใช้งานร่วมกับโมดูลควบคุม (จำหน่ายแยก) ชุดมอเตอร์นี้จะมีความสามารถและฟังก์ชั่นเพิ่มเติมดังนี้

ble_04