Metrel MD 9910 Thermal camera
สินค้ามาใหม่
26,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

  

กล้องถ่ายภาพความร้อน MD9910 IR Thermal Camera with Bluetooth

  • Image Resulution 80x80 pixels (6400จุด)
  • FrameRate 50 Hz
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 380°C
  • Remote การทํางานและโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Mobile Application ฟรีบน Android ผ่าน Bluetooth
  • สามารถทํารายงานผลผ่าน Software บน PC ซึ่งมีมาให้ในชุดแบบ ฟรีดาว์นโหลด
  • บันทึกภาพลงในหน่วยความจําภายในได้ 20ภาพ
  • ดีไซน์คงทน เหมาะสําหรับช่างผู้ตรวจสอบอาคารและตรวจสอบไฟฟ้า ในโรงงานด้วยการผ่านการทดสอบการตกหล่น 2เมตร

Download : Data sheet