DEMO FLUKE 805 Vibration Meter
สินค้าลดราคา
30,985.50 บาท
95,340.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

 

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด (ตำหนิ, ชำรุด) 

 

1. ท้ายเครื่องเป็นรอยร้าว

2. หัวน๊อตฝาเปิดถ่านมีรอยบิ่น

3. ฝาเปิดถ่านด้านล่างแตก

4. กระเป๋าซิปแตก

 

ใช้ตรวจวัดความสั่นโดยรวม – วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 Hz และประเมินความรุนแรงของความสั่นและสภาพแบริ่งได้ 4 ระดับ

 

เครสแฟคเตอร์ (CF+ หรือ Crest Factor Plus) – ตรวจจับค่าพีคของสัญญาณ Shock Pulse จากแบริ่งที่ความถี่ 4,000 Hz ถึง 20,000 Hz แล้วใช้อัลกอริทึ่มเฉพาะในการวินิจฉัยสภาพการหมุนของแบริ่ง

 

อุณหภูมิพื้นผิว – มีเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิสัมผัสไปพร้อมกับการวัดความสั่นสะเทือน เพื่อเข้าใจสภาพของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

 

Fluke 805 FC มีปลายหัววัดความสั่นสะทือนที่ออกแบบเฉพาะ ลดผลกระทบจากมุมกดและแรงกดในขณะวัด จึงให้ค่าที่แม่นยำ และวัดซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ตรวจวัด สามารถตรวจสอบเพื่อคัดกรองความสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็ว บอกระดับความรุนแรงโดยรวมและสภาพของแบริ่งได้ พร้อมทั้งเก็บผลการวัดเพื่อเปรียบเทียบย้อนหลังหรืออัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพล็อตกราฟและออกรายงาน