Fluke 438-II เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์
สินค้ามาใหม่ สินค้ายอดนิยม
458,138.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ 438-II สามารถช่วยค้นหา คาดการณ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานสามเฟสหรือเฟสเดียว ในขณะเดียวกันก็มอบข้อมูลเครื่องกลและไฟฟ้าที่ช่างเทคนิคต้องการในการประเมินสมรรถนะของมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

  • วัดพารามิเตอร์หลักบนมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบต่อตรง รวมถึงทอร์ก RPM พลังงานเครื่องกล และประสิทธิภาพของมอเตอร์
  • ทำการวิเคราะห์มอเตอร์แบบไดนามิก โดยการพล็อตตัวคูณลดพิกัดของมอเตอร์เทียบกับโหลดตามคู่มือของ NEMA/IEC
  • คำนวณประสิทธิภาพและพลังงานเครื่องกล โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล สามารถใช้งานได้ทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวนำอินพุต
  • วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงาน ค่ากำลังปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิค และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
  • ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม แรงดันเกิน ฮาร์โมนิค และความไม่สมดุล
  • เทคโนโลยีข้อมูล PowerWave บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงค่าเฉลี่ยครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
  • ฟังก์ชันตรวจจับรูปแบบคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบในทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า
  • โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติจะตรวจจับข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV
  • ใช้งานได้กับ Fluke Connect®* – ดูข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ผ่านแอปมือถือ Fluke Connect และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป PowerLog 430-II
  • ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานร่วมกับจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าอาคารและอุปกรณ์ที่รับกระแสไฟฟ้าตามลำดับ

 

ฟังก์ชันการวัดเชิงกลของ Fluke 438-II

ทอร์กของมอเตอร์
คำนวณปริมาณของแรงหมุน (แสดงในหน่วย lb.ft หรือ Nm) ที่มอเตอร์สร้างขึ้นและส่งให้กับโหลดทางกลขับเคลื่อน ทอร์กของมอเตอร์เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวที่กำหนดลักษณะของสมรรถนะเชิงกลแบบฉับพลันของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ความเร็วของมอเตอร์
แสดงความเร็วในการหมุนของเพลามอเตอร์แบบฉับพลัน เมื่อรวมกับทอร์กของมอเตอร์ ความเร็วของมอเตอร์จะแสดงสมรรถนะเชิงกลชั่วขณะของอุปกรณ์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

โหลดทางกลของมอเตอร์
วัดพลังงานกลที่เกิดขึ้นจริง (แสดงในหน่วย hp หรือ kW) ที่มอเตอร์สร้างขึ้น และให้การเชื่อมโยงกับสภาพโหลดเกินโดยตรง โดยไม่อิงกับกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว

ประสิทธิภาพของมอเตอร์
แสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่ละตัวภายในเครื่องจักร สายการผลิต โรงผลิต และ/หรืออาคารสถานที่ ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นงานจักรกลที่มีประโยชน์ โดยการรวมกลุ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั้งหมดที่มี เราจะสามารถประมาณยอดรวมของประสิทธิภาพได้ การเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่คาดไว้ในสภาพการใช้งานที่เฝ้าสังเกตสามารถช่วยหาปริมาณค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการขาดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของมอเตอร์

วิธีการทำงาน
โดยใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II ใช้กระแสไฟฟ้าสามเฟสและรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า เพื่อคำนวณทอร์ก ความเร็ว โหลด และประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่อัตราอัพเดต 1 วินาที ช่องว่างอากาศของมอเตอร์ที่สังเกตเห็นจากรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวัด ไม่จำเป็นต้องทดสอบเซนเซอร์เครื่องกลและทดสอบมอเตอร์เชิงลึกขณะไม่หมุน จึงทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรวมเร็วขึ้นกว่าเดิม

 

การวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า

Fluke 438-II แจกแจงพารามิเตอร์ไฟฟ้าออกมาอย่างละเอียดสมบูรณ์ ก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์มอเตอร์ ขอแนะนำให้สร้างบรรทัดฐานการวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินสถานะฮาร์โมนิคและความไม่สมดุลของระบบจ่ายไฟฟ้าขาออก เนื่องจากสองคุณสมบัตินี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสมรรถนะของมอเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมด Motor Analysis (การวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า) จะมีการสรุปผลสมรรถนะด้านไฟฟ้า สมรรถนะทางกล และการปรับลดกระแส (ตามคำแนะนำของ NEMA)

ระดับความรุนแรงสี่สีที่เข้าใจได้ง่ายบ่งบอกถึงสมรรถนะมอเตอร์ที่สัมพันธ์กับระดับพารามิเตอร์ไฟฟ้าที่แนะนำ ซึ่งได้แก่กำลังไฟฟ้าพิกัด ตัวประกอบกำลัง ความไม่สมดุล และฮาร์โมนิค

 

สำหรับพลังงานกลคุณสามารถดูพลังงานกลขาออกพร้อมกับทอร์กและความเร็วของมอเตอร์ได้ทันที พลังงานกลขาออกจะถูกเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าทันที เพื่อให้คุณได้รับค่าวัดประสิทธิภาพแบบสด ด้วยคุณสมบัตินี้คุณจะสามารถวัดสมรรถนะเครื่องจักรในระหว่างแต่ละรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย

 

หน้าจอการปรับลดกระแส NEMA จะได้รับการอัปเดตเมื่อโหลดและสภาวะไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป และทุกค่าวัดใหม่จะได้รับการบันทึกลงบนกราฟค่าความคลาดเคลื่อนเป็น “+” ในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามอเตอร์อยู่ภายในค่าความคลาดเคลื่อน แต่อยู่ใกล้กับเซอร์วิสแฟคเตอร์ ซึ่งบ่งบอกว่าอาจจำเป็นต้องลดผลกระทบจากคุณภาพพลังงานไฟฟ้า การบำรุงรักษามอเตอร์ หรือการปรับปรุงสมรรถนะอื่นๆ หากทำการทดสอบเหล่านี้บ่อยครั้งเป็นเวลานานๆ ก็จะสามารถสร้างค่ามาตรฐานที่ทราบและแนวโน้มสมรรถนะขึ้นมาได้ ทำให้ตัดสินใจลงทุนบำรุงรักษาได้อย่างเข้าใจถ่องแท้

 

   

 

Download : Data sheet