Fluke 726 Precision Multifunction Process Calibrator
สินค้ายอดนิยม
180,511.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 • การวัดที่แม่นยำและประสิทธิภาพการจ่ายข้อมูลการสอบเทียบมากขึ้น มีความแม่นยำ 0.01%
 • สองแชนเนลแยกกัน; วัด จ่าย และดูสัญญาณกระบวนการผลิตได้พร้อมกัน
 • วัดแรงดันไฟฟ้า, mA, RTD, เทอร์โมคัปเปิล, ความถี่ และแรงต้านทานเพื่อทดสอบเซนเซอร์และเครื่องส่ง
 • จ่าย/จำลองโวลต์, mA, เทอร์โมคัปเปิล, RTD, ความถี่ และแรงดันเพื่อสอบเทียบเครื่องส่ง
 • วัดหรือจ่ายแรงดัน*โดยใช้โมดูลแรงดัน Fluke 700Pxx ที่มีให้เลือก 29 ขนาด แบบใดก็ได้
 • จ่าย mA พร้อมด้วยการวัดแรงดันพร้อมกันเพื่อทดสอบวาล์วและ I/P
 • การทดสอบสวิตช์แรงดันในตัวจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกค่าการตั้งค่า การตั้งค่าซ้ำ และเดดแบนด์ของสวิตช์
 • พื้นที่เก็บข้อมูลของหน่วยความจำสำหรับผลลัพธ์การสอบเทียบมากถึง 8 รายการ แสดงข้อมูลการสอบเทียบที่เก็บบันทึกไว้จากพื้นที่ทำงานภาคสนามเพื่อการวินิจฉัยในภายหลัง
 • การคำนวณ % ข้อผิดพลาดของเครื่องส่ง แปลค่าผลลัพ์การสอบเทียบโดยไม่ต้องใช้เครื่องคำนวณ
 • ทดสอบเชิงเส้นที่รวดเร็วด้วยคุณสมบัติสเต็ปอัตโนมัติและการลาดเอียงอัตโนมัติ
 • ให้กำลังเครื่องส่งระหว่างการทดสอบโดยใช้การจ่ายพลังงานลูป 24 V และการวัด mA ในขณะเดียวกัน
 • เก็บการตั้งค่าการทดสอบที่ใช้งานบ่อยสำหรับการใช้งานภายหลัง
 • เครื่องมือรวมค่าความถี่และโหมดจ่ายขบวนพัลซ์ของความถี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมิเตอร์วัดอัตราการไหล
 • โหมด HART จะแทรกตัวต้านทาน 250 โอห์มในการวัดและการจ่าย mA เพื่อความเข้ากันได้กับเครื่องมือของ HART
 • กำหนดเส้นโค้ง RTD เอง เพิ่มค่าคงที่การสอบเทียบสำหรับขาวัด RTD ที่ผ่านการรับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดอุณหภูมิ
 • การออกแบบใหม่เพื่อป้องกันอินพุตแรงดันไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

 

 

Download : data sheet