รวมภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Electrical System testing for Safety Maintenance Workshop

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี