img example
Metrel MI 3105 EU เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร 1
Metrel

Metrel

Metrel MI 3105 EU เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร


รายละเอียดสินค้า

Metrel MI 3105 EU เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร


ข้อมูลจำเพาะ

Metrel MI 3105 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

Metrel MI3105 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ

โดยสามารทำการทดสอบได้คลอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นและสำคัญ โดยทำการทดสอบได้ง่ายๆ ผ่านทางเต้ารับทางไฟฟ้า (Electrical Outlet) เท่านั้น สามารถทดสอบแบบทีละขั้น (Manual) หรือแบบอัตโนมัติ (Auto Test Sequence)

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

ทดสอบระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ได้ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส

ทดสอบ Line Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC

ทดสอบ Loop Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC

ทดสอบเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (RCD)

ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation)

ทดสอบความต่อเนื่อง (Continuity 200mA)

ตรวจวัดลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟส (Phase Sequence)

ตรวจวัดวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current)